Doel

Één van de onbetwistbare troeven van de radartechnologie is de geschiktheid de snelheid van alle bewegende voorwerpen nauwkeurig te kunnen meten ongeacht de temperatuur- of helderheidsomstandigheden.

Doelwitten
Doelwitten

Waarom een radar van Icoms ?

Duizenden radars van Icoms Detections zijn wereldwijd geïnstalleerd sinds 1993. Radars zijn onderhoudsvrij en worden noch door de helderheid, noch door de temperatuur beïnvloed. 

Radars zijn betrouwbaar, niet-intrusief en kunnen dus heel gemakkelijk geïnstalleerd worden, in alle veiligheid.

 

Doelwitten

Motorvoertuigen

  • Verkeerslichtenregulatie
  • Detectie van filevorming
  • Verkeersmetingen: tellingen, snelheidsmetingen, klassificatie
  • Snelheidsverwittiging: informatieborden en OEM detectoren
Doelwitten

Fietsen

 • Fietserstelling op fietspaden
 • Beheer van verkeerslichten
 • Waarschuwing van fietserkruising
 • Activering van openbare verlichting bij aanwezigheid van fietsers

 

Doelwitten

Voetgangers

 • Verkeerslichtenregulatie
 • Activering van openbare verlichting bij aanwezigheid van voetgangers
 • Waarschuwing van voetgangerspaden

 

 

Een vraag of een voorstel ?

Laten we in contact blijven