Fietsen

Mobiliteit is één van de meervoudige uitdagingen in de “Smart City”: de stad toegangkelijk houden, veilig voor alle weggebruikers, met de beperking van vervuilende voertuigen.

De steden en gemeenten beseffen het belang van de fietsmobiliteit en trachten het fietsgebruik voor de dagelijkse verplaatsingen te bevorderen, o.a. door het ter beschikking stellen van veilig en goed onderhouden fietspaden.

De wegbeheerders kunnen op de radars rekenen om de fietsersstromen te beheren, zij het om fietsen te tellen of om deze bij het benaderen van verkeerslichten te detecteren.

Fietsen
Fietsen

Toepassingen

Fietsen

TMA-296

Fietsen

IcomSpeed-Distance

Fietsen

TMB-134

Fietsen

TMA-011

Fietsen

TM-007

Fietsen

TMA-3B3

Fietsen

IcomSpeed

Fietsen

TMS-BASIC

Fietsen

TM60

Fietsen

TMA-122

Fietsen

TM150

Een vraag of een voorstel?

Een vraag of een voorstel ?