Fietsen

Mobiliteit is één van de meervoudige uitdagingen in de “Smart City”: de stad toegangkelijk houden, veilig voor alle weggebruikers, met de beperking van vervuilende voertuigen.

De steden en gemeenten beseffen het belang van de fietsmobiliteit en trachten het fietsgebruik voor de dagelijkse verplaatsingen te bevorderen, o.a. door het ter beschikking stellen van veilig en goed onderhouden fietspaden.

De wegbeheerders kunnen op de radars rekenen om de fietsersstromen te beheren, zij het om fietsen te tellen of om deze bij het benaderen van verkeerslichten te detecteren.

Fietsen
Fietsen

Toepassingen

Een vraag of een voorstel ?

Laten we in contact blijven