Voetgangers

Iedereen is een voetganger, wij gebruiken allen een voetpad op één of ander ogenblik van onze dagelijkse reisroutes. Onze radars dragen actief bij tot de verkeersoptimizatie met het oog op de mobiliteitsverbetering en de versterking van de verkeersveiligheid. Ieder voetganger kan zich dus gerust verplaatsen zonder tijdsverlies in alle veiligheid.

Voetgangers
Voetgangers

Toepassingen

  • Detectie van voetgangers op zebrapaden om het “groen licht” voor voetgangers te verlengen -> TMA-011
  • Voetgangers detecteren bij een gevaarlijke zone -> TMA-011
  • Verbetering van de verlichting bij het voorbijgaan van voetgangers -> TMA-011
  • Voetgangers detecteren voor een andere toepassing -> neem gerust contact op

Een vraag of een voorstel ?

Laten we in contact blijven