Voetgangers

Iedereen is een voetganger, wij gebruiken allen een voetpad op één of ander ogenblik van onze dagelijkse reisroutes. Onze radars dragen actief bij tot de verkeersoptimizatie met het oog op de mobiliteitsverbetering en de versterking van de verkeersveiligheid. Ieder voetganger kan zich dus gerust verplaatsen zonder tijdsverlies in alle veiligheid.

Pedestrian Crossing Detection
Pedestrian Crossing Systems

Toepassingen

  • Detectie van voetgangers op zebrapaden om het “groen licht” voor voetgangers te verlengen -> TMA-011 of  TMP
  • Voetgangers detecteren bij een gevaarlijke zone -> TMA-011 of  TMP
  • Verbetering van de verlichting bij het voorbijgaan van voetgangers -> TMA-011 of  TMP
  • Voetgangers detecteren voor een andere toepassing -> neem gerust contact op

Een vraag of een voorstel?

Een vraag of een voorstel ?