Verkeerstellen radar, wat voor nut?

Verkeerstellen radar: ontdek de TMS-SA van Icoms Detections

De term radar doet vaak denken aan een radar die snelheidsovertredingen beboet. Een verkeerstellen radar is echter totaal anders. Het beoogt inderdaad het wegverkeer te analyseren om de gebruiksgraad van de betreffende weg te bepalen. De verkeerstellen radar werkt even goed op provinciale en nationale wegen als in bebouwde kommen. Het is zelfs heel gebruikelijk dat vrachtwagens de snelwegen verlaten om de tolheffing te ontwijken. Dankzij de verkeerstellen radar is het mogelijk om het aantal vrachtwagens op secundaire wegen te bepalen.

Hoe werkt het?

De door Icoms Detections ontworpen TMS-SA verkeerstellen radar is zeer gebruiksvriendelijk. Inderdaad, eenmaal geïnstalleerd op een paal, hoeft u het alleen maar via de draadloze Bluetooth-communicatie in te stellen. Alles wat er overblijft is een analyse van de resultaten en het gebruik van de wegen door automobilisten.

Wat zijn de sterke punten van de verkeerstellen radar? 

Klein en heel gemakkelijk te verplaatsen, maar ook heel gemakkelijk op te zetten, met de TMS-SA hoeft het wegverkeer niet te worden gestopt, zodat er geen files worden veroorzaakt. Bonvendien grijpt de installateur niet in op de weg, waardoor hij veilig is.

Wat de gegevens betreft, verzamelt de TMS-SA de individuele metingen inclusief snelheid, lengte en rijrichting. De gegevens krijgen ook een tijdstempel tot op het honderdste van een seconde. De software die gratis bij de verkeersteller radar wordt geleverd, berekent de belangrijkste informatie voor een beter begrip van het verkeer, zoals de gemiddelde snelheid, de V85, het percentage snelheidsovertredingen, het aandeel vrachtwagens, enz. Deze informatie kan geëxporteerd worden naar een Excel-bestand met verschillende grafieken en diagrammen.

 

Waarom moet er een verkeerstellen radar worden geïnstalleerd?

Met het TMS-SA kan niet alleen het aantal voertuigen dat van een bepaalde weg gebruik maakt worden gekwantificeerd, maar kan ook hun snelheid worden gemeten. Dankzij een verkeerstellen radar kan met het apparaat worden vastgesteld of automobilisten al dan niet vaak te snel rijden. Hierdoor kan rekening worden gehouden met het gedrag van automobilisten en kan de signalisatie worden aangepast. Daarom kunt u, als u veel snelheidsovertredingen constateert, besluiten een snelheidscamera of zelfs verkeersdrempels te installeren.

U kunt ook een verkeersanalyse uitvoeren ter ondersteuning van feiten die door omwonenden zijn gemeld. Inderdaad, sommige mensen klagen over geluidsoverlast als hun huis dicht bij drukke wegen ligt. Vervolgens kunt u deze klachten bevestigen en verhelpen door nieuwe stedelijke ontwikkelingen voor te stellen. Op die manier worden mogelijke “black spots” aan de rand van stedelijke gebieden weggewerkt.

Is deze oplossing doeltreffend op lange termijn?

Wanneer er een verkeersanalyse in een gemeente of op een regionale of nationale weg moet worden uitgevoerd, gebeurt dit meestal op korte termijn. Bovendien is de door Icoms Detections ontworpen TMS-SA uitgerust met een oplaadbare batterij, waardoor het drie weken lang autonoom kan werken. In het algemeen is deze periode voldoende om het verkeer naar wens te analyseren. Indien u echter een analyse op langere termijn wenst te maken, is dit mogelijk en even doeltreffend. U kunt dan besluiten de batterij op te laden en terug te plaatsen of te kiezen voor een zonne-energievoorziening.

Met deze laatste optie hoeft u zich geen zorgen te maken over de autonomie van de verkeerstellen radar. Eenmaal ingesteld, hoeft u alleen nog maar de ontvangen gegevens te analyseren en het apparaat te verwijderen of naar een andere weg te verplaatsen wanneer de informatieverzameling is voltooid.

Icoms Detections vervaardigt ook andere producten voor het verkeersbeleid: preventieve snelheidsborden, fietstellers, sensoren voor het beheer van verkeerslichten, enz., om maar een paar voorbeelden te noemen.