Elektronisch snelheidsbord – regel het verkeer en verbeter de verkeersveiligheid

Elektronisch snelheidsbord I-SAFE, de snelheidsmeterradar

Bent u op zoek naar de beveiliging van de wegen in een stad of een gemeente? Wilt u een effectiever hulpmiddel dan een eenvoudig snelheidsbord? Hebt u ooit nagedacht over het elektronisch snelheidsbord? Deze oplossing maakt het mogelijk om automobilisten te laten zien dat ze de toegestane maximumsnelheid niet respecteren. Hun snelheid wordt inderdaad in real time op een scherm weergegeven. Dus als de bestuurder zijn snelheid verlaagt, ziet hij dit onmiddellijk. Het display verandert van rood naar groen zodra de snelheid is aangepast aan de geldende beperking.

Waarom zou u een I-SAFE elektronisch snelheidsbord plaatsen?

Het doel van het I-SAFE elektronisch snelheidsbord is dus niet repressief maar eerder preventief. Het wordt gewoonlijk in gevoelige zones geplaatst, zoals bij een school of een toegang tot een bebouwde kom. Dit maakt het voor automobilisten gemakkelijker en sneller om zich bewust te worden van hun rijgedrag. Bovendien verlagen deze borden het tempo van automobilisten met gemiddeld 20 tot 30%. Dit is dus een zeer positief aspect en een simpele oplossing om het wegverkeer veiliger te maken.

Wat zijn de kenmerken van het I-SAFE snelheidsbord?

Betrouwbaar en nauwkeurig, het I-SAFE elektronisch snelheidsbord voldoet aan de huidige normen. De cijfers zijn 39 cm hoog en worden weergegeven zodra het voertuig wordt gedetecteerd, dus op een afstand tussen 120 en 200 m. Het bericht en de tekst of het pictogram dat wordt weergegeven, zijn volledig aanpasbaar, wat een pluspunt is.

De kit van het elektronisch snelheidsbord is heel eenvoudig te installeren. Eenmaal geïnstalleerd, kunt u het aansluiten op het elektriciteitsnet of het voeden met een zonnepaneel. De I-SAFE is bestand tegen ongunstige weersomstandigheden en zowel tegen hoge als lage temperaturen, waardoor hij zeer betrouwbaar is.

Ten slotte kunt u het verkeer analyseren op de weg waar het elektronisch snelheidsbord staat. De informatie is toegankelijk via een zeer eenvoudig programma. Zo kunt u de doeltreffendheid van de radar meten en zien of deze de veiligheid echt verbetert.

Hoe werkt het elektronisch snelheidsbord?

Dankzij een antenne in het elektronisch snelheidsbord kan dit de snelheid van voertuigen berekenen. Het voertuig weerkaatst de uitgezonden frequentie en zendt deze terug naar de radar. Dit verschil in frequentie wordt gebruikt om de snelheid van elke automobilist te bepalen. Zodra de informatie is verzonden, geeft de radar de snelheid en de bijbehorende kleurcode weer, afhankelijk van de vooraf ingestelde maximumsnelheid. Dit hele proces duurt maar een paar seconden, en daarom ziet u de snelheid afnemen zodra u vertraagt.

Bovendien geeft de radar de werkelijke snelheid door op een zeer betrouwbare manier. De nauwkeurigheid kan enigszins variëren, maar heeft geen invloed op de gewenste uiteindelijke impact op bestuurders.

Waarom zou u er één in een stad installeren?

Er zijn vele redenen waarom een elektronisch snelheidsbord in een stedelijk gebied zou moeten geïnstalleerd worden. Ten eerste zal het elektronisch snelheidsbord, in tegenstelling tot een traditioneel vast snelheidsbord, een beweging in het gezichtsveld teweegbrengen en zo de aandacht trekken. Met andere woorden, het maakt bestuurders bewust van de snelheid waarmee ze rijden en verhoogt zo hun alertheid. Op die manier kunnen bestuurders hun gedrag aanpassen, met name in zones met een hoog risico of waar er veel verkeer is (schoolophaalplaatsen, voetgangerszones, enz.). Tenslotte zal de vrees om een boete te moeten betalen de automobilist meer geneigd maken om de verkeersregels na te leven.

Bovendien kan zo de geluidshinder worden beperkt en het risico op ongevallen worden verkleind, dit alles in een geest van opleiding in plaats van repressie. Bovendien kan zo de verkeersdrukte in verschillende zones worden gevisualiseerd. Het zal des te gemakkelijker zijn verbeteringen voor te stellen die het comfort van de omwonenden ten goede komen (plaatsing van verkeersdrempels, instelling van een voetgangerszone, verkeerslichten, enz.).

Icoms Detections vervaardigt ook andere producten voor het verkeersbeleid: verkeersanalyzers, fietstellers, sensoren voor het beheer van verkeerslichten, enz., om maar een paar voorbeelden te noemen.