Waarom detecteren?

De toepassingen waartoe de Icoms Detections radars beantwoorden zijn veeltallig, zowel op vlak van detectie als op vlak van tellingen en verzameling van verkeergegevens.

 

  • Metingen van fietsers op fietspaden
  • Snelheidsmatiging in de nabijheid van scholen of gevaarlijke zones
  • Vermindering van het energieverbruik voor openbare verlichting
  • Regulering van verkeerslichten in functie van het verkeer
Toepassingsgebieden
Toepassingsgebieden

Waarom een radar van Icoms?

Duizenden radars van Icoms Detections zijn wereldwijd geïnstalleerd sinds 1993. Radars zijn onderhoudsvrij en worden noch door de helderheid, noch door de temperatuur beïnvloed. 

Radars zijn betrouwbaar, niet-intrusief en kunnen dus heel gemakkelijk geïnstalleerd worden, in alle veiligheid.

Toepassingsgebieden

Kruispuntenbeheer

 • Oproep of verlenging van kleurfase voor voetgangers, fietsers of voertuigen
 • Detectie van stilstaande voertuigen bij de stoplijn
 • Meting op één of meerdere rijstroken, simultaan
Toepassingsgebieden

Wegverkeersmetingen

 • Vaste of verplaatsbare radars voor tellingen, snelheidsmetingen en voertuigenclassificatie op basis van hun lengte
 • Meting van fietsen op fietspaden
 • Meting op één of meerdere rijstroken
Toepassingsgebieden

Preventie

 • Snelheidsborden
 • Zeer lage OEM verbruikssensoren bestemd voor informatieborden
 • Detectie van overdreven of onvoldoende snelheid bestemd voor een dynamische signalisatie
 • Detectie van filevorming
Toepassingsgebieden

Beheer van een slimme openbare verlichting

 • Zeer lage OEM verbruikssensoren
 • Detectie van voertuigen, voetgangers en fietsers
 • Voor alle wegentypes: voetgangerspaden, stedelijke zones, industriezones, wegen en snelwegen….

Een vraag of een voorstel ?

Laten we in contact blijven