De TMA-3B3 nu uitgerust met SD-kaart lezer

De TMA-3B3 fietsteller, die nauwkeurig groepen van fietsers telt, is nu beschikbaar met een SD-kaartlezer in plaats van een modem. Dit maakt tijdelijke telacties veel eenvoudiger.

NIEUW : TMB-134, radar detector voor kruispunten met meerdere rijstroken

Deze nieuwe en uiterst nauwkeurige radar is in staat beweging en aanwezigheid op meerdere rijstroken te detecteren en ondersteunt tot negen virtuele inductieve lussen per radar. Het heeft de mogelijkheid om naderende voertuigen en fietsers te detecteren inclusief hun aanwezigheid aan de stoplijn.

Home

Een internationale meerwaarde

Met de bedoeling de mobiliteit te verbeteren en de veiligheid op de wegen te verhogen, ontwerpt en maakt Icoms Detections sinds 1993 sensoren op basis van microgolftechnologie die bestemd zijn voor het wegverkeer en die aan de noden van intelligente vervoersystemen beantwoorden (ITS). Het bedrijf maakt sinds juli 2017 deel uit van International Road Dynamics Inc, gevestigd in Canada.

Icoms Detections voert 75% van haar productie uit en is wereldwijd vertegenwoordigd. Indien u fietsers, voetgangers of voertuigen wenst te detecteren, zal u bij Icoms Detections de sensor die u past vinden.

Waarom detecteren?

Wenst u het gebruik van de fietspaden in uw gemeente te kennen? Of wenst u de snelheid in de nabijheid van de scholen te matigen? Misschien wenst u het energieverbruik van de openbare verlichting te verlagen door dynamisch te verlichten? Of wenst u de verkeerslichten te reguleren op basis van de verkeersintensiteit zonder bouwwerken te ondernemen?  Deze zijn amper enkele toepassingen waarvoor Icoms Detections betrouwbare, niet-intrusieve detectiesystemen aanbiedt.

Home

Kruispuntenbeheer

 • Oproep of verlenging van kleurfase voor voetgangers, fietsers of voertuigen
 • Detectie van stilstaande voertuigen bij de stoplijn
 • Meting op één of meerdere rijstroken, simultaan
Home

Wegverkeersmetingen

 • Vaste of verplaatsbare radars voor tellingen, snelheidsmetingen en voertuigenclassificatie op basis van hun lengte
 • Meting van fietsen op fietspaden
 • Meting op één of meerdere rijstroken
Home

Preventie

 • Snelheidsborden
 • Zeer lage OEM verbruikssensoren bestemd voor informatieborden
 • Detectie van overdreven of onvoldoende snelheid bestemd voor een dynamische signalisatie
 • Detectie van filevorming
Home

Beheer van een slimme openbare verlichting

 • Zeer lage OEM verbruikssensoren
 • Detectie van voertuigen, voetgangers en fietsers
 • Voor alle wegentypes: voetgangerspaden, stedelijke zones, industriezones, wegen en snelwegen….

Wie en wat detecteren?

De onbetwistbare troef van radartechnologie is haar hoedanigheid de snelheid van alle bewegende voorwerpen te meten, zonder beïnvloed te worden door helderheid of temperatuur. Fietsers, voetgangers, autos of vrachtwagens, onze radars detecteren ze allen.

Home

Motorvoertuigen

  • Verkeerslichtenregulatie
  • Detectie van filevorming
  • Verkeersmetingen: tellingen, snelheidsmetingen, klassificatie
  • Snelheidsverwittiging: informatieborden en OEM detectoren
Home

Fietsen

 • Fietserstelling op fietspaden
 • Beheer van verkeerslichten
 • Waarschuwing van fietserkruising
 • Activering van openbare verlichting bij aanwezigheid van fietsers

 

Home

Voetgangers

 • Verkeerslichtenregulatie
 • Activering van openbare verlichting bij aanwezigheid van voetgangers
 • Waarschuwing van voetgangerspaden

 

 

Installatiegemak

Het nagestreefde doel van onze R&D afdeling bestaat erin de taken van de klant te vergemakkelijken door het naar de markt brengen van krachtige en eenvoudig te installeren producten. Vergeet ingewikkelde software en lastige metingen ter plekke: u zal de Icoms radars aangenaam installeren, aan de zijkant van de wegen, in alle veiligheid en heel gemakkelijk.

Home

Een vraag of een voorstel ?

Laten we in contact blijven