Waarover hebben wij het?

Met het oog op de mobiliteitsverbetering en de veiligheidsversterking op de wegen, ontwerpt en maakt Icoms Detections sinds 1993 sensoren bestemd voor het verkeersbeheer op basis van microgolftechnologie die aan de behoeften van intelligente vervoersystemen (ITS) beantwoorden. Het bedrijf maakt sinds juli 2017 deel uit van International Road Dynamics Inc., gevestigd in Canada.

Icoms Detections voert 75% van haar productie uit en is wereldwijd vertegenwoordigd. Indien u fietsers, voetgangers of voertuigen wenst te detecteren, zal u bij Icoms Detections de sensor die u past vinden.

Over ons

Waarom microgolfsensoren?

Microgolfsensoren vervullen een belangrijke nood in het mobiliteitsbeheer. Zij detecteren namelijk de snelheid van voertuigen en worden niet beïnvloed door vorst, warmte of vochtigheid. Daarenboven detecteren zij op een langer afstand dan infra-rood sensoren, zijn onderhoudsvrij en zijn invloedvrij van helderheid noch temperatuur.

Microgolfsensoren laten u toe in alle veiligheid te werken daar zij niet intrusief zijn en worden gemakkelijk aan de kant van de weg en op lage hoogte geïnstalleerd.

Zij maken uw leven gemakkelijk daar zij in staat zijn de essentiële informatie te verstrekken voor het wegbeheer: snelheid, aantal, type voertuig, rijrichting…

 

Over ons

Onze verbintenissen

Onze Missie

Wij willen tot de mobiliteits- en veiligheidsverbetering bijdragen door het ontwerpen en ontwikkelen van detectoren die zich in de voorhoede van de technologische evolutie plaatsen met het oog op het verbeteren van de levenskwaliteit en de veiligheid samen met een positief impact op het milieu.

Onze Visie

Icoms Detections wil een onvermijdelijke wereldspeler worden op het ITS gebied, meer bepaald in de sectoren “Verkeerslichtenregulatie”, “Veiligheid op de wegen” en “Verzameling van verkeersgegevens” dankzij het aanbieden van microgolfdetectoren die eenvoudig te gebruiken zijn en met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.

Onze Waarden

Innovatie

Icoms Detections innoveert met de bedoeling de meest optimale producten en diensten aan te bieden. Onze producten evolueren om aan huidige en toekomstige behoeften te beantwoorden.

Ergonomie

Onze producten zijn ontworpen om  eenvoudig te installeren en gebruiksmakkelijk te zijn.

Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid is de leidraad van het productontwerp,  vanaf de keuze van de componenten tot de eerste labotest en de testen op de weg.

Zorgvolle nabijheid

Icoms Detections focust op langdurige relaties om zo op de behoeften van onze klanten te anticiperen en ervoor zorgen dat onze commerciële aanbiedingen even scherp zijn als ons technisch advies.

Flexibiliteit

Icoms Detections luistert naar u en personaliseert haar aanpak. U bent de drijvende kracht van onze Research en Development.

Een vraag of een voorstel ?

Laten we in contact blijven