TMS-QD

De TMS-QD radar detecteert filevorming op basis van het aantal voertuigen en hun gemiddelde snelheid.

Eenvoudig te installeren, hij is bijzonder geschikt voor snelwegopritten of afritten.  Hij kan verbonden zijn met een waarschuwingsbord om bijvoorbeeld een bericht “filevorming” in te schakelen of een alternatieve route aan te wijzen.

TMS-QD

Werkwijze en troeven

Dit Doppler toestel is met een relais uitgerust en kan met een RS-232 verbinding geregeld worden. 

De radar heeft een “verkeersopstopping” en een “vlot verkeer” teller.

Bij elke teller zijn drempel, snelheid en timer gebonden. Indien een aantal voertuigen boven de gegeven drempel met een snelheid onder de gegeven drempel binnen een voorafbepaalde tijdsperk gedetecteerd wordt, schakelt de radar het relaiscontact “verkeersopstopping”. Wanneer de “vlot verkeer” waarde bereikt wordt, wisselt het relaiscontact. 

Het toestel is niet-intrusief. Eenvoudig en gemakkelijk te installeren, het werkt onder alle weers- en lichtomstandigheden.

TMS-QD

Technische gegevens

Frequentie K-band: 24.1250 GHz
Detecteerbare snelheden van 5 tot 250 km/u
Beschermingsgraad IP65
Voeding 12-60 V DC
Verbruik +/- 55 mA @n 12-24 V DC
Verzendingsvermogen < 5 mW
Gebruikstemperatuur van –40 °C tot +75 °C
Afmetingen 70 x 100 x 270 mm
Interface RS-232
Baud rate 9.600 – 115.200 baud/s
Gewicht 1.3 kg, uitg. kabel en montagestuk

Horizontaal installatiehoek

Installatiehoogte

Afstand van meting

45°

van 2,5 m tot 5 m

maximum 10 m

Gebruikersuitgang

Omgekeerde relais

Weerstandbelasting: 110 V AC 0,5A – 24 V DC 1A

Inductiebelasting: 110 VAC 0,2A – 24 VDC 0,3A

 

Gebruiksvoorbeelden

  • Detectie van filevorming (gevaarwaarschuwing, omleiding, alternatieve route):
    • afritten
    • industriezones
    • bouwplaatsen
    • kruispunten
TMS-QD

Een vraag of een voorstel?

Een vraag of een voorstel ?