De TMB-134 microgolfsensor van Icoms Detections kan tot 9 inductieve lussen vervangen voor kruispuntbeheer. In dit artikel geven we meer details over een specifieke use-case waarbij bewoners en vrachtwagenchauffeurs klaagden over de congestie bij de verkeerslichten. Er waren geen wegwerkzaamheden nodig, wat resulteerde in een ongehinderde doorstroming van het verkeer, zelfs tijdens installatie, configuratie en inbedrijfstelling van de detectoren.

De wegbeheerder kreeg klachten over hoe lang mensen aan het stoplicht stonden te wachten en dat vrachtwagenchauffeurs geen groen licht kregen op het moment dat dat wel zou moeten. Het ministerie besloot een studie te laten uitvoeren om erachter te komen hoe de verkeersstroom op dit belangrijke knooppunt, dat een rivierhaven en een stad met ongeveer 70 000 inwoners bedient, kan worden verbeterd.

Uit de analyse bleek dat de lussen in de weg defect waren, waardoor een knooppunt alleen gebaseerd was op een tijdschema en niet meer op de daadwerkelijke verkeersstromen. Om deze problemen op te lossen, besloot het ministerie om bovengrondse sensoren op de verschillende takken van het knooppunt te installeren om naderende voertuigen op het knooppunt te detecteren.

TMA-3B3_Truck

Alle virtuele lussen die met deze bovengrondse sensoren zijn gemaakt, detecteren zowel bewegende als stilstaande voertuigen. Ze vervangen daarom volledig de eerder geïnstalleerde sensoren in de grond die erg gevoelig waren voor de zware vrachtwagens die schade aan de lussen veroorzaakten.

Twee TMB-134 (afgebeeld als nummer 1 en 2 op de afbeelding hierboven) en één TMA-122 (afgebeeld als nummer 3) vervangen in totaal 6 inductielussen.

  • TMB-134 nr 1: maakt onderscheid tussen het verkeer dat naar het stadscentrum gaat en het verkeer dat van de afslag links naar de snelweg komt
  • TMB-134 nr 2: maakt onderscheid tussen de vrachtwagens die de rivierhaven moeten binnenrijden, de voertuigen die linksaf slaan naar het stadscentrum en de voertuigen die rechtsaf slaan
  • TMA-122 nr 3: detecteert naderende voertuigen en houdt het relaiscontact vast zolang de voertuigen bij de stopstreep staan

De installatie was opgezet in minder dan 2 uur, inclusief montage op de paal en bekabeling, zonder civiele werken of verkeersopstoppingen.

De wegbeheerder krijgt geen klachten meer en het verkeer naar de haven verloopt vlot en vrij.