Icoms Detections, sinds 1993 gevestigd in Louvain-la-Neuve, ontwerpt en produceert radarsensoren voor intelligent mobiliteitsbeheer.  De producten rusten verkeerslichten uit, tellen voertuigen of geven hun snelheid preventief weer.  Ze worden bovengronds geïnstalleerd, verbruiken weinig energie en werken in alle weersomstandigheden, ongeacht de lichtomstandigheden.

Al bijna 30 jaar innoveert en vernieuwt Icoms de aangeboden producten om zich aan te passen aan de evolutie van de verkeers- en mobiliteitsgewoonten.  De sensoren die het bedrijf vandaag aanbiedt, doen veel meer dan bewegende auto’s of vrachtwagens detecteren om een groene fase af te roepen wanneer een verkeerslicht nadert.

Het zeshoekige kastje, kenmerkend voor het bedrijf, mag dan weinig veranderd zijn, wat het bevat is grondig geëvolueerd. Naast het dopplereffect maken de sensoren nu gebruik van signaalverwerking om stilstaande voertuigen te detecteren, zelfs op meerdere rijstroken tegelijk. Ze vervangen tot negen inductielussen, kunnen zonder civieltechnische werkzaamheden worden geïnstalleerd en verbruiken veel minder energie dan inductielussen of videodetectoren.

Door zich open te stellen voor andere detectietechnologieën, zoals Lidar, kan nu bijvoorbeeld een fietsteller worden aangeboden die groepen fietsers met grote precisie telt. Het verzamelen van verkeersgegevens vormt een groeiend deel van zijn omzet, of de gegevens nu lokaal toegankelijk zijn voor tijdelijke meettoepassingen of via een online platform voor permanente telpunten.

Het bedrijf heeft zich dus aangepast aan het groeiende aandeel van de zachte mobiliteit in het verkeer en aan de groeiende behoefte aan performante, gemakkelijk en snel te installeren bovengrondse detectoren.

De waarden die het vandaag verdedigt binnen de groep IRD Inc. weerspiegelen perfect deze evolutie: betrouwbaarheid, ergonomie en innovatie ten dienste van duurzaamheid.  Icoms Detections is ook betrokken bij een certificeringsproces voor duurzame ontwikkeling met de Kamer van Koophandel en Industrie van Waals-Brabant.

Certificat ODD-CCIW- ICOMS_2023

Het beleid inzake duurzaam ondernemen en de in 2022 gevoerde acties werden gevalideerd door het evaluatiecomité, dat haar de titel “Laureaat 2023” toekende. Van de organisatie van yogasessies tot de vermindering van de hoeveelheid plastic in verpakkingen en de uitvoering van een beleid van terugname en recyclage van producten aan het einde van hun levensduur, deze acties zijn concreet en nemen deel aan de wereldwijde oproep van de Verenigde Naties om een einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen en welvaart voor iedereen te garanderen.