• Onze Nederlandse partner Multisensors integreert de TMA-3B3 in Signum, zijn teloplossing voor fietsen.
  • De gemeente Amsterdam beschouwt deze oplossing als een betrouwbare manier om de stroom van fietsers te kwantificeren.

De populariteit van fietsen blijft toenemen in Europa.  Dagelijks nemen in Amsterdam, waar deze trend niet nieuw is, liefst zo’n 400.000 mensen de fiets om naar hun bestemming te komen. Dit wordt weerspiegeld in de drukte op de fietspaden.  Onze Nederlandse partner, Multisensors, vroeg Ewald Dijkstra, senior adviseur mobiliteitsonderzoek bij de gemeente Amsterdam, voor welke uitdagingen zij staan op het gebied van fietsmobiliteit en waarom zij gekozen hebben voor de Signum-fietsteller.

Hij wijst erop dat terwijl het gemotoriseerde verkeer vrij goed bekend is, er zeer weinig gegevens zijn over het fietsverkeer, en meestal enkel op basis van momentopnames.  Ook merkt hij op dat de tot nu toe gebruikte technieken, zoals fietslussen of telslangen, onbetrouwbaar of te kwetsbaar zijn voor permanent gebruik. De gemeente Amsterdam heeft behoefte aan een correct beeld, gebaseerd op betrouwbare gegevens, van de daadwerkelijke fietsdrukte in de stad.  De uitdaging is om inzicht te krijgen in de knelpunten en zo de fietspaden veiliger te maken door de doorstroom van fietsers te optimaliseren.

Ewald Dijkstra deed een vergelijkend onderzoek op een proeflocatie en stelde vast dat de Signum-radar betrouwbaarder is dan handmatige tellingen. De nauwkeurigheid is ruim boven de 90%, ook tijdens spitsuren en fietsfiles.  De gegevens (volume, snelheid, richting) zijn uiteraard anoniem en realtime online toegankelijk.

De technologie achter Signum is de TMA-3B3 radar, ontworpen en geproduceerd in België door Icoms Detections, die Multisensors integreert in een aangepaste behuizing.  Deze sensor combineert een Doppler-radar en een lidar.  Deze laatste telt de individuen in de groepen en maakt het product bijzonder nauwkeurig in het tellen.  De radar communiceert met een modem via een RS-232 verbinding.  Een zonnepaneel maakt het autonoom en functioneel 24 uur per dag, het hele jaar door, waardoor een continue meting mogelijk is.  Hierdoor kan de gemeente Amsterdam op een continue het relatieve fietsverkeer op de verschillende meetpunten bepalen, rekening houdend met externe factoren die het fietsverkeer beïnvloeden, zoals periodieke evenementen of weersomstandigheden.

amsterdam2Copyright