Als onderdeel van haar engagement voor duurzame ontwikkeling is Icoms begonnen met een project om haar koolstofvoetafdruk te meten. De doelstellingen van dit initiatief zijn

  1. Klanten transparante informatie verstrekken over de milieu-impact van haar producten en activiteiten.
  2. Maatregelen identificeren om deze impact te verminderen.

Door de koolstofvoetafdruk van het bedrijf te beoordelen en de levenscyclus van onze sensoren te analyseren, hebben we diepgaande kennis opgedaan over de milieuprestaties van ons aanbod. Een vergelijking met enkele concurrerende technologieën toonde aan dat de voetafdruk van onze producten lager was dan die van concurrerende technologieën en gaf ons een concurrentievoordeel op de markt. Het resultaat ging verder dan de feitelijke gegevens, omdat alle afdelingen van het bedrijf betrokken waren bij de reis die samen met D-Carbonize werd ondernomen en zo de teamgeest versterkte.

Deze actie maakt deel uit van het certificeringsprogramma voor duurzaam ondernemen dat we in 2022 zijn gestart.  Naast innovatie toont het onze betrokkenheid bij inclusie, diversiteit en de strijd tegen klimaatverandering.

1. Welke stadia hebben we doorlopen? 

1.  Het beoordelen van de CO2-voetafdruk van het bedrijf als geheel was de eerste fase.

Icoms deed een beroep op de expertise van D-Carbonize voor het verzamelen en analyseren van de gegevens die nodig waren om de koolstofvoetafdruk te meten. Hun berekeningsmethode is gebaseerd op de internationale standaard Bilan Carbone® (aanbevelingen van ADEME). Het houdt rekening met de drie scopes van het GHG (Greenhouse gas protocol):

  • Scope 1: directe emissies gekoppeld aan de werking van het bedrijf en zijn voertuigen
  • Scope 2: indirecte emissies die voornamelijk worden gegenereerd door energieaankopen
  • Scope 3: emissies gegenereerd door inkomende en uitgaande stromen (aankopen, transport van goederen stroomopwaarts en stroomafwaarts, levenscyclus van producten, enz.)

2. De tweede fase van het project bestond uit het analyseren van een van onze paradepaardjes.

Het doel was om de hele levenscyclus te analyseren van de TMA-122, een radarsensor voor het beheren van verkeerslichten, van grondstoffen tot productie, installatie en recycling. Het doel van deze fase was tweeledig:

  • manieren identificeren om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen
  • een vergelijking maken met bepaalde concurrerende technologieën

2. Lessen en resultaten

Naast de inspanning die iedereen heeft geleverd om de gegevens te leveren die nodig waren voor de analyse, is het team gegroeid van de ervaring. Het delen van de resultaten heeft heel wat voordelen opgeleverd. Medewerkers begrepen dat elk individu en elke afdeling kon bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

Deze analyse heeft ons essentiële informatie opgeleverd over de milieu-impact van onze activiteiten en producten. We hebben de belangrijkste emissiebronnen geïdentificeerd en bijgevolg ook de mogelijkheden tot vermindering.

Image1_Cropped

Deze grafiek laat zien dat aankopen en het gebruik van producten, grotendeels gekoppeld aan hun elektriciteitsverbruik, de belangrijkste posten zijn in de uitsplitsing van emissies.

Hoewel acties om de impact van inkoop te verminderen een lange termijnproject zijn, zijn sommige al in gang gezet, zoals het vervoer van bepaalde onderdelen per trein.  Anderzijds kan het concentreren van de inspanningen op het energieverbruik van producten op korte termijn tastbare resultaten opleveren. De R&D-afdeling heeft al een aantal bijzonder interessante verbeteringen voorgesteld, zoals het optimaliseren van de rekentijd en de microcontroller de rest van de tijd in stand-by zetten, of het overschakelen op minder energie verbruikende LED’s voor snelheidsdisplays.

In een toekomstig artikel zullen we een vergelijking maken met enkele concurrerende technologieën, dus blijf ons volgen voor meer informatie.

3. Conclusie

Als onderdeel van ons streven naar duurzame ontwikkeling heeft Icoms Detections proactief zijn CO2-voetafdruk gemeten. Hiermee laten we zien dat we willen voldoen aan de verwachtingen van onze klanten voor groene oplossingen en sluiten we ons aan bij de wereldwijde inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan. Ons team richt zich op het verbeteren van de milieuprestaties van het bedrijf en zijn producten, het implementeren van duurzame praktijken en het leiden van de intelligente verkeersmanagementindustrie naar een groenere toekomst.

Icoms Detections, een dochteronderneming van International Road Dynamics (IRD), is gevestigd in Louvain-la-Neuve en heeft ongeveer 15 mensen in dienst. Het bedrijf levert sensoren voor wegverkeersbeheer aan klanten over de hele wereld.