Hoe de TMB-134 kruispunten wendbaar maakt door verkeersopstoppingen te detecteren

Net als veel andere Europese steden heeft deze gemeente tijdens de lockdown-periode nieuwe fietspaden aangelegd. Ze worden veel gebruikt, voorzien aan een reële behoefte en bieden veel voordelen voor hun gebruikers en het milieu. Hun aanleg vereiste echter het verwijderen van een bypass tussen twee takken van deze rotonde, waardoor er in de spits files ontstonden.

Om het verkeer vlotter te laten verlopen was er een oplossing nodig om dit kruispunt snel responsief te maken. Het kruispunt was niet uitgerust met sensoren en draaide op een vast tijdschema. Het doel van de wegbeheerder was om het stoplichtschema te schakelen volgens de gemeten files.

De wegbeheerder koos voor de TMB-134 die hier acht inductieve lussen vervangt. Geplaatst in een ongebruikelijke configuratie, 25 m van de stoplijn, blijven de vier leidende virtuele lussen geactiveerd zolang voertuigen stilstaan ​​of in hun gebied bewegen. De vier zones aan de achterzijde worden geactiveerd bij bewegingsdetectie. De logica van de kruispuntcontroller heeft dus de elementen die het mogelijk maken om de files voor elk van de rijstroken aan te geven.

Bij de installatie waren twee technici betrokken die de sensor op de paal van het bestaande verkeerslicht op 5 m hoogte hebben gemonteerd. De radar is aangesloten aan de voet van het verkeerslicht, waar hij zijn stroom opneemt en is via RS-485 verbonden met de relaiskaart die in de kruispuntcontroller is geïnstalleerd. De controller ontvangt via de relaiskaart de informatie van de virtuele lussen. Een technicus en de vertegenwoordiger van de wegbeheerder hebben de TMB-134 opgesteld en de functionele test uitgevoerd met behulp van de software die bij de radar is geleverd.

Dit kruispunt werd wendbaar in minder dan twee uur, zonder het verkeer te stoppen, zonder de bestaande bekabeling aan te raken en zonder werkzaamheden op de weg.